2016-09-07

Datasäkerhet

En dator, surfplatta eller telefon blir snabbt fylld med personlig information som man inte vill ska försvinna eller hamna i orätta händer. Vi kan hjälpa till att förebygga säkerhetsproblem och i viss mån ställa till rätta efter problem.

Det finns flera sätt att öka sin datasäkerhet. Det mest grundläggande är att ändra lösenord och inloggningsalternativ för att hindra att obehöriga kommer åt dator, nätverk eller WiFi.

Virus-hantering

Skanna och rensa datorn från virus och trojaner. Återställa datorn till sitt ursprungliga skick efter virusangrepp. Installera antivirus-program.

Säkerhetskopiering

Hjälp med att säkerhetskopiera viktig information (t.ex dokument och bilder). Konfigurera automatisk säkerhetskopiering. Installera backup-lösning.

Rädda information

Återskapa förlorad information på dator.