Tjänst: Konfiguration av router

Vi installerar och konfigurerar din router, till ett fast pris.

Följande ingår:

  • Installation (anslutning av kablar, uppdatering av programvara)
  • Grundkonfiguration (inställningar för Internet-anslutning och WiFi)
  • Säkerhetskonfiguration (kryptering, lösenord, inloggningsbegränsning)
  • Anslutning av dina enheter (max 5st)
  • Funktionstest
  • Resa

Pris: 895 kr (ink moms, efter RUT-avdrag)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *